KÉPZŐMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY

1974-ben hozták létre. Ez idő tájt Bényi Árpád Berettyóújfaluban alkotott, több alkotása is bekerült a múzeumba. Rajta kívül elsősorban a bihari térséghez köthető alkotók munkái (festmények, grafikák, kisplasztikák), illetve a térségben zajló alkotótáborok anyagai adják a gyűjtemény magját. Jelentős részét képezi e gyűjteményegységnek a Dancsházi Nagy Márton – Berettyóújfaluból elszármazott budapesti műgyűjtő – ajándékaiként bekerült ex librisek, grafikák. Csaknem 2000 db tárgyat tartalmaz ez a gyűjtemény.