Állandó kiállításaink

Felhívjuk a látogatók és kutatók figyelmét, hogy múzeumunk jelenleg felújítás miatt nem látogatható. Ezen időszak alatt azonban kollégáink továbbra is vállalnak kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Elérhetőségeinken (e-mail, facebook) továbbra is készséggel állunk rendelkezésére. További információkért kövesse honlapunkat és Facebook-oldalunkat.

 

 

Volt egyszer egy újkőkori világ…

Újkőkor  

 

   A Berettyóújfaluhoz tartozó Herpály nevű határrészen, a Somota nevű mesterséges halmon 1977 és 1982 között a Magyar Tudományos
   Akadémia Régészeti Intézete és a Szovjet Tudományos Akadémia munkatársai közösen végeztek feltárást kb. 600 m²-es területen. Ez volt a  
   magyarországi régészet történetében az addigi legnagyobb alapterületű, réteges szerkezetű őskori telepfeltárás. A régészeti lelőhely már
   ismert volt mind a magyar, mind pedig a nemzetközi kutatók előtt az 1930-as években itt végzett angol–magyar szondázó ásatás eredményei
   alapján. Az újkőkor késői időszakából (Kr. e. 4900–4400) ismert „Tisza–Herpály–Csőszhalom kultúrkomplexum” egyik névadó lelőhelyének
   számított.

   A lelőhely leletanyaga alapján rekonstruálható újkőkori világ bemutatására vállalkoztak a Bihari Múzeum 2011-ben átadott oktatóterének
   régészeti kiállítási részlegének rendezői. A herpályi leletek mellett a tárlaton megtekinthető az újkőkorban már letelepült életmódot folytató
   ember házának 1:2 arányú rekonstrukciója, egy élethű bábu segítségével mutatják be a gabonaőrlés folyamatát, valamint filmen nyomon
   követhető, hogyan is készülhetett 6500 évvel ezelőtt az agyagedény és a kőbalta.